Uniforma za medicinsko osoblje 2

Informacije

Opis

Radni mantil za medicinsko osoblje, apotekare, može da da se koristi i u mnogim drugim djelatnostima u sladu sa željama kupca.