Prodavnica br.8 Galtex d.o.o. Goražde:

Adresa: Šukrije Kukavice br.1

Tel: 038/ 222-507

Mob: 065/ 795-989