Prodavnica br.1 Galtex d.o.o. Pale:

Adresa: Srpskih ratnika 38

Tel: 057/ 223-588

Mob: 065/ 795-574

Prodavnica br.4 Galtex d.o.o. Pale:

Adresa: Srpskih ratnika 38

Tel: 057/ 223-588

Mob: 065/ 795-675